Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( >
JJ. Hierbij hebben insgelijks misbruiken plaats,
flie echter meestal uit onkunde voortkomen.
Onkunde is de hoofdoorzaak \an alle mis-
bruik der maten en gewigten.
O, Hoe zoo ?
IJ. De kdoper vraagt nog te dikwerf bij de
oude maat, n. 1. een half vandel, twee maat,
een halfmaat, een kopmaat, een half kopmaat,
enz. niet wetende, hoe hij zich anders moet
uitdrukken, en ontvangt dan
1 schepel in plaats van i half vandel.
5 kop » » 1) 2 maat.
21» i> 1) 1) 1 maat.
12 maafje » » » i half maat;
6 « » )> »I kopmaat.
5 » » » Ml half kopmaatf*)
O. Men kan het den kooper niet kwalyk
nemen, als hij niet beter weetj doch het i»
verkeerd, de dingen niet bij hunnen regten
naam te noemen. Welke dubbelzinnigheden, ver-
warringen, en, ik weet niet, wat al verkeerd-
heden, kunnen hieruit ontstaan! Bij het spre-
ken is dit, wel is waar, meestal ligtelijk te
herstellen; maar, als een schrijver zich verkeerd
C) Men bedenke, dat deze gebreken in Vrieslanl
plaats liebben, en ieder rigte zich in dezen en in
alle bijzondere ge vallen , naar zijne eigene woonplaats.
Hij lette alzoo op de gebreken, opdat hij dezelve door
lijn ondeiwijs Op eene doelmatige wijze kan verbetereu.