Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12 1
goed, rekenende op de j palm, en men slond er
op om loo Nederlandselie ellen te onlvangeiï.
Hij zoude dezelve wel moeten leveren. Zoo ook met
de ponden. Ik houd wel niet van zulke strikken;
maar toch, het konde gebeuren, en is, zoo als
men zegt, ook meer dan eens gescJiied.' Ieder
•verkooper mag, dunkt mij, hieromtrent wel
wat voorzigtig zijn. "
IJ. Zeg liever: een koopman moest, dil voK
strekt niet doen; want het is stellig door het
Gouvernement verboden.
O. In de hout negotie moet het ook nog al
gebrekkig gaan.
IJ. Daar mede is alles ook nog niet in den
liaak. IVlen spreekt nog te veel van ig en 20
voets planken , enz. alsmede van 5 en 5 kwar-
tiers. Zoo ook van rib van 5 en 4. Op deze
wijze gewennen de timmerlieden zicli niet
aan de Nederlandsche maat, Hoe ongemakke-
lijk moet dit niet voor hen zijn, daar de pu-
blieke aanbestedingen naar de nieuwe maat ge-
schieden , en hunne rekeningen daarnaar moe-
ten ingerigt zijn. Hoe ligt kunnen zij zich
daardoor niet verrekenen. Het is dwaasheid
voor hen, dat zij nog zoo veel aan het oude
blijven hangen. Zij moeten er toch af. En,
van de eene tak op de andere springende , is
gevaarlijk; daardoor geraken zij in verwarring.
O. Hoe gaat het met de inhoudsmaten 2
mm