Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
()
d« Ned. lood i lood, do 7 wigtje i Imlf
iood , enz,
O. Dit is belagclielijk , en in liet klein sdiA-:
delijk voor den kooper.
JJ. In liet groot wordt er ook w^el misbruik
van gemaakt, ten nadeele van den kooper, Jiet-
Avelk mij niet inoeyLjelijk zoude zij-ii ite bewijzen.
O. Hiervoor zal ik mijne leerlingen waar-
schuwen. "Maar, Jioe gaat het mét de lengte-
maten ?
JJ. De Nederlandsche el, om er stoffen mede
,te meten, wordt gejieel verkeerd gebruikt, zoo
als u, onder anderen , is gebleken, toen uwe
vrouw voor een' dag of wat, zoo als gij mij
'Jiebt verteld, 1 el bontgocd kocht. De koop-
man wilde, zoo als gij zeidet, maar 7 palm
voor 1 el leveren. D,eze was nog niet een van
de ergste. Andere houden met 68 of 69 dui-
men op, en met de onderdeelen der el wordt
insgelijks geknoeid. D.e onkundige lijdt hierbq
te dikwerf schade, en de deur is daardoor ge-r
opend tot alle uitvlugten.
O. Het laatste vloeit uit het eerste voort Hield
men zich bij Nederlandsche ellen, palmen en
duimen, dat was oneindig veel boter, en de
berekeningen waren gemakkelijker. Maar de
verkooper kopde zoo doende, al eene slechte
negotie doen. Gesteld eeps, hij verkocht 100 el
goesd