Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(xo)
gelegen ilgt, lerïvgl kJer, op aleh zeiva staande,'
luttel waarde heeft: » Dat als nu reel zal af-
« hangen van de kunde en yver vau de open-
» bare Sdiool - Ouderwijzers, om het opkomend
j> geslacht door een oordeelkundig onderrigt, op
» eene meer zinnelijke wijze met de hoereelhe-
» den uit de nieuwe maten en gewigten ont-
)> leend, bekend te maken, en de hierop ge-
it gronde tiendeelige berekeningen vooral op de
» dagelijksclie behoeften toe te passen,
O. Om den kinderen een doelmatig onder-
rigt ten aranziene der nieuwe maten en gewig-
ten te geven , dient men, naar mijn inzien , ook
regt bekend te zijn met het misbruik, dat hier-
bij plaats heeft, ten einde dit kwaad te onder-
drukken.
IJ. Dat hebt gij wel begrepen. Het mis-
bruik heeft al z^ilke diepe wortelen gescho-
ten , dat deszelfs uitroeijing allernoodzakelijkst
is.
Alles wordt nog te veel naar het oude ge-
schoeid. Het Nederlandsche pond noemt men 2
pond, de 2 pond 4 pond, enz. omdat dit, ten naas-
ten bij, naet het oude gewigt overeenkomt. Om
dezelfde reden wordt de 5 ons pond genoemd,
de 2I ons half pond, de la of isi Nederlandsch
lood vierendeel of vandol (i pond) de 6 Ned. lood
half vicreadcel (Jpond}^ de 5 Ncd. lood 9 loud,