Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(9)
: DERDE GESPREK,
"" O. Ik heb onze beide gesprekken nog eens
-overwogen, en, hoe meer ik over dezelve na-
daclit, hoe gereeder ik u toestem, dat eene wa-
re kennis der maten en gewigten voor iedereen
zeer nuttig ja noodzakelijk is, alsmede, dat de
maten en gewigten op de scholen niet wel te
ontberen zijn.
IJ. Niets is mij aangenamer dan dit, daar
deze overtuiging ecnen heilzamen invloed zal
hebben op uw onderwijs.
O. Hoe zoo ?
IJ. De overtuiging hiervan za! u met meer
vlijt en belangsteihng doen onderwijzen, en dit
zal niet vruchteloos zijn,
O. Aan vlijt zal het mij niet ontbreken, en
bij mangel aan kunde zult gij, door uwe on-
dervinding, mij wel willen voorlichten,
IJ. Zoude ik dat niet, voor zoo verre ik
zulks kan doen! Ja, ik vind er mij, door mijne
tegenwoordige betrekking, als het ware, toe
verpligt. Wij mogen de handen wel in een
«laan, en met de kinderen beginnen, naardien
er bij de ouden nog veel onkunde en misbruik
plaats heeft. De Heer Administrateur voor het
Binnenlandsch Bestuur zegt te regt, daar er zoo
vee] aan kunde, die met vlj/'t vergezeld gaat.