Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(8)
'het laatste zijne tbevlngt nemen. Zoo zbucTe
men, om de giraffe zelve te zien, ten minste
naar Erigetand of Franhrijh moeten reizèn ,
«n om het Rendier te aanschouweii, zoude men
nog eenen grooteren weg moeten afleggen. Itt
déze en menigvuldige andere gevallen komen
de afbeeldingen ons bgzonder te stade.
O. Ik^Iioud veél van afbeeldigen. Daardoor
kan men de gedaanten' 'al bijzonder wel opne-
5&èn en bewaren
-'^ JJ, Dezelve zijn ook zeer goed. Pestalozzi
Avil z'elfs door welgelijkende en welgekozene af-
beeldingen de plaats der aanschouwing van
;WezenlijLe t'óorwerpen doen vervangen , ten
«inde deze laatste met de eerste te leeren ver-
gelijken.'' -
O. De tijd is, al pratende, mooi gepasseerd.
Ik moet wel naar huis.
' /ƒ» Rook eerst nog eene pijp.
O. Ik bedank u wel. Ik moet van avond
wet wat spoedig vertrekken. Ik ga, en wensch
-u eene aangename nachtrust ; maar komt g^
morgen^ avond bij mij ?
JJ, Bij welzijn ja. Tot morgen dan.'
-I!
«■T ■•'■' ■'ij'fO l'jii fi'-
iui ! 1 >
: Mi
Ii^ iS -n
fttmM SI IAMMM»
.. nc) .