Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
in)
* gesteld naar deu zielkundige» gan§]_déri gel^
»wiljJfeling van den luenscli."
O. Volgens uwe redenering «uilen do n^at^
en gewigten dan eene wezenlijke b^^peftc; ^j»
Ue scJiolen zijn. . goa
I/. NVel zeker zijn zij dat, Lfwt
maar eens wat nader overwegen» rrmi ib
Wat dunkt u, zouden de kindereoi de^ntypen
der maten en gewigten, derzelver grqo^J,^,
zwaarte en onderlinge betrekking l^^SP
opmerken , en vaster in het geheijgen prcnteu
door het aanschouwen , benoen^a en yeFgelijr
ken dezer voorwerpen d^n door bjoote beschrq-
vingen? Zoude i^en eejien t» kei 4.99?
Woordenj, een regt klaar deukbeold kujmen ^ g^
ven van de grootte van den kop en de p-Nxsri^
inhoudsmaten ?
O. Neen j dat zoude niet aangaaiH.,7 ;
JJ, Met de gewi^U:» en jjl\dit
ins^^^ijks het gtjval^ ij i' ..-d ii .O
. Q. De lengtejnatea g^flaa^e^jjfe
Jiiire jvjste lepgte Wif^dug, sf
zijn deze afbeeldingen pve^ goed a^S; d^
zeiven., u • if^^Lv, ' V,\
IJ. Dat zeg ik niet met n. Het oorspron*'
kelijke kies ik in allen gevalle in het onderwijs
boven derzelver afbeeldingen; doch het eerste
is uict altijd bij de hand. Ycellijds moet uien tot
het