Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
PRIJSTAFEL
van het Nederlandsche bunder, gerekend naar
den prijs van eene Vriesche pondemaat.
Als de
pondemaat
host
f
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
3o
40
óo
60
70
80
90
100
200
3oo
400
óoo
600
700
800
900
1000
Van kost f
het f
bunder ?
OPHELDERING.
ƒ
2.70
5.40
8.10
10.80
i3.5o
16.20
18.90
21.60
24.30
27
54
81
108
i35
162
189
216
243
270
540
810
1080
i35o
1620
1890
2160
2430
2700
f Wanneer men begeert te weten,
f hoe veel het bunder kost, als de
f pondemaat een of meer gulden
I boven de ƒ 100, ƒ200, ƒ 3oo of
1 ƒ 400 geldt, enz., dat kan men
1 vinden uit de nevensstaande tafel,
f B. v., als men den prijs verlangt
f van een bunder, gerekend naar
ty 208 of ƒ 355 de pondemaat,
% dan is de oplossing als volgt:
f Eerste geval.
f Als 1 p.kostƒ200, is 1 buhdery54o
|AIsip.kost/ 8, is 1 bunder/21.60
dus ipond./2o8, is i bundei ƒ561.60
Tweede geval.
1 AIsip.kost/3oo,isibunder/8ro
I Alsipkosty 5o,isibunder/i35
•| Als ip.kosty 5,isibunder/" i3.5o
I dusipond./355,isibundery"948.5o
1 Wanneer de verkoopingen van
I land bij het bunder geschieden,
f dan kan de kooper, die niet ge-
f noeg met de nieuwe maat bekend
? is, naar dit tafeltje zijne rekening
1 opmaken, zoo wel bij verhoogin-
1 gen als bij het iu bod brengen.
Dergelijke tafelen konden ook voor andere plaatsen
vervaardigd worden, hetwelk men uit het voorgaande
gemakkelijk kan opmaken; doch dat ik, bij deze, door
aandrang mijner bezigheden, aan ieder belanghebbende
zelf moet overlaten.
K.
EINÜE.