Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(6 )
bewoont, of/iö^ schip der woes-
tijnen, de kameel namelijk. Het paard kunnen
wij, als het ware, door de verbeelding, wier
baken de apnschpuwing is, ons zoo klaar voor-
etellen > als of wij het werkelijk zien. Alle bij-
zonderheden , die wij aan lietzelve immer heb-
ben opgemerkt, zoowel nopens zijne gedaante
als werkzaanilieden zijn oijs levendig, daar wij ,
riut^gendeel, maar een ilaauw denkbeeld heb-
Jben yan een dier, dat wij niet dan uit boeken
;i,enn,en. De letter is, om zoo te zeggen ,
idood; maar de aansoliouAying maakt levendig,
Jhetwelk ons mede duidelijk blijkt in het aan-
^r.ekkjelijke schouwtooneel. De nu zalige Pes-
zegt : »De begrenzing der alge-
»meene werktuigen onzer kennis, het oog op
.^ietteren en boeken , vormt niets dan letLer-
"»mensahen," En Michaelis zegt, te regt, in het
dppr heiïi beschreven Pestalozzi 's onderwijs ,
;Toigei)s de ivertaling van Anslij" : »Tot kun-
»digljeden yan allerlei aard moet een alge-
^meen duurzaam fondament gelegd worden,:
Jbestaat voor de leerlingen jn eene duide-
JJÜjke pn bepaalde aapschouwing der dingen
D^iï J\et gebi^ der natuur en kunst, en in
■ »amen en rubrieken, waaronder deze din-
8Ï>geB JigteA^k te bzcng«^ zijn, en voor den
in zeei eenvoudige leerboeken op-