Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
iets grooter dan 8 te Naarden; want het
morgen te ^s Bosch had 3oo, en dat te Naar-
den 800 □ roeden, en desniettemin was het
Bosscher morgen nog iets grooter dan dat
van Naarden. Voorts merk ik aan, dat de
gemeten, grazen en deimten ongeveer half
zoo groot waren als de morgens, door elk-
ander gerekend, waarvan vele ten naasten Lij
overeen kwamen met het Rijnlandsche morgen,
welke maat veelal als de grondmaat werd
aangemerkt, gelijk de Rijnlandsche roede in
alle fortiiicatiewerken werd gebruikt. Wat de
namen van juhhen en dagwerken betreft, deze
zullen ontleend zijn van het werk, dat een
juk ossen, dat is twee ossen, in eenen dag
konden omploegen, zoo als de namen schijnen
aan te duiden j en aangaande het bunder merkt
Halma aan, in zijn Nederduitsch-Fransch
TFoordenhoek, dat een bunder lands zoo veel
is, als twee ossen op eenen dag konden om-
ploegen. Daar nu het woord bunder waar-
schijnlijk van gebundene of gebondene afgeleid
is, zoo zullen de namen jukken, dagwerken en
bunders alle hetzelfde beteekenen. De mor-
gens komen hiermede overeen 5 hoewel dezelve
onderling veel verschillen in grootte; doch dit
zal ook natuurlijk bij de dagwerken van twee
gebundene of emjuk ossen plaats gehad hebben.