Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(O )
' /ƒ, Met alle pleizicr, Kom morgen bi; mi;,
dan zullen wij overgaan tot ons
TWEEDE GESPREK,
O. Kom aan , ik zal maar weder gaau vra-
:gen.
, JJ. Ga uwen gang.
O. Wij zijn het gisteren, wel is waar, eens
geworden, dat eene naauwkeurige kennis dér
.maten en gewigten voor elk noodzakelijk is;
.maar, wat dunkt u, zoude men den kinderen
niet éven goed een- duidelijk-denkbeeld van de
- maten en gewigten kunnen geven alleen door
- hunne rekenboeken y als doon deze vöorwerpen
zeiven daarbi; te hebben? ^ "
/ƒ. O neen y het aanschouwelijke onderwijs
heeft eene onberekenbare waarde. Hoe veel
duidelijker en. volkomener is de kennis, dié men
door aanschouwing verkrijgt, dan die, welke
uit boeken geput wordt, zelfs dan^, wanneer de
letteren door afbeeldingen worden verrijkt. Ver-
beeld u eens, hoeveel klaarder denkbeeld wij
hebben van een paard, dat wij dagelijks zien,
dan van een dier, waarvan wij wel veel'gé-
lezen, doch dat wij werkelijk nooit aanschouwd
hebben, zoo als de giralFe, die in Afrika ta
huis behoort,, of het rendier, dat de Noorde-i