Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
Als wij nu deze landmaten overzien, en
dezelve met elkander vergelijken, dan blijkt
ons vooreerst, dat men voorheen algemeen bij
morgens rekende, uitgezonderd te Prinselandt
Steenbergen, Ter Veer, Vlissingen, TFal-
cheren en de Willemstad, rekenende men
aldaar bij gemeten, terwijl men in Gronin-
gerland Lij jukken, grazen en deimten mat.
Verder blijkt ons, dat een morgen op de
meeste plaatsen 600 □ roeden bevatte; doch
dat er ook morgens waren, die 3oo, 36o,
4oo, 48o, 720 en 800 □ roeden telden, en
dat alle morgens , niettegenstaande dezelve
oven veel vierkante roeden bevatten, op verre
na niet even groot waren. Zoo was, bij
voorbeeld, o.6ogi3 Breedevoorder morgen van
600 □ roede gelijk aan 1.26042 Atkmaarder,
mede van 600 □ roede, waaruit volgt, dat het
moygen te Alkmaar nog niet eens half zoo
groot was dan het Breedevoorder; doch het
morgen te Breedevoord was ook het grootste,
en dat van Alkmaar het kleinste van alle
opgenoemde. Hieiiiit volgt verder, dat de
□ roede van Breedevoord insgelijks meer dan
tweemaal zoo groot Avas als de Alkmaarder
□ roede. Echter verschilden de □ roeden .
op sommige plaatsen nog meer. Zoo waren,
hij voorbeeld, 3 □ roeden te Bosch nog