Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(;4 )
hebben, cn beweerde zoo we], als of zij een
^'kmeesler ware geweest, cal 7 palm geene el
wasj maar, wilde zij !iet goed hebben, zij moest
er wel mooi naar betalen; ja, wat meer was,
de koopman zeide, dat de Nederlandsclie el op
12 stuivers kwam, en had Trijntje niet mede ge-
rekend , dan had zij drie centen te veel betaald.
ƒƒ. Daar hebben wij het al. Gelukkig, da£
uwe vrouw zoo goed bij de hand was, en dat
7,ij de betrekking tussdien de el en palm zoo
meesterachtig wist.
O. Gij moogt er mede schertsen, zij bewaar-
de daardoor evenwel ö centen, en^ ieder cent
is er een.
IJ. Wat zegt gij dan nu ? Gelooft gij niet
met mij, dat eene ware kennis der Neder-
landsche maten en gewigten voor eiken Nederlan-
der, zelfs voor Jan en alleman, zeer nuttig is?
O. Ik kan, bij nader inzien, hierop niet ont-
kennend antwoorden : want, wie is er, die nim ~
mer bij de maat of het gewigt koopt of verkoopt ?
Voor deze, en ook voor deze alleen, zoude de
kennis der maten cn gewigten nutteloos zijn.
IJ. Ik verheug: er mi/ in, dat wij deze zaak
zoo goed eens geworden aijn.
O. Ik ook; maar ik wil nog wel nader met
O
IV spreken over de invoering dezer maten en
gewigten op onze scliolen en het onderwijs dien.
aangaande.