Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 124 )
del gelden, hoort men nog dikwerf spreken van
een oortje, 4 duiten, 6 duiten of een' blanh,
een' stuiver en een' halven cent, een' stoter
en anderhalf cent, 4 stuivers en 2 centen,
3 min een oortje, enz. Dit is belagchelijk,
en baart verwarring. Hiervan mag een on-
derwijzer bij gelegenheid wel een woordje
zeggen.
O. Dat zal ik mijnen kinderen onder het
oog brengen, en hen beduiden , dat zij onder
den gulden altijd van centen moeten spreken ,
althans ten zij het juist in stuivers of halve
stuivers uitkome.
IJ. Men diende, naar mijn inzien, bijna
zonder uitzondering, alle sommen onder den
gulden in centen uit te drukken, en tusschen
de guldens op dezelfde wijze.
O. Op deze wijze zoude men al beter met
de centen leeren om te gaan, en daar moet
het toch henen.
U. Dat zeg ik met u, en daar het goede
zaad reeds in de jeugdige harten dient ge-
strooid te ' worden, wil men goede vruchten
inoogsten, zoo is het van het grootste belang,
dat de onderwijzeren hunne krachten inspan-
nen , om ook in dezen alles, wat goed is , aan
te jify.^ejieia, en het onkruid uit te roeijen.
EINDE»