Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 133 )
O, Het (loet mij pleizier, dat mijn Vrerk
uwe goedkeuring moge wegdragen. Ik heb dit
onderwijs met veel genoegen gegeven, en de
kinderen waren zeer belangstellend bij hetzel-;
ve. Zij hebben dit onderrigt ook niet te ver^
geefs ontvangen. Waarlijk, de aansohou»
wing is van veel belang: daarin ben ik doot
dit onderwijs op nieuw bevestigd. Mijne leer-
lingen , althans de beste , weten nu alles be-
ter dan ik het wist, alvorens wij opzettelijk
over de nieuwe maten en gewigten gesproken
hadden.
IJ. Ik heb echter nog iets in uwe oefenin-
gen gezocht, dat ik er in meende te zullen
en moeten vinden ; doch dat er niet in was.
O. Wat is dat?
IJ. Ik zal het u zeggen. Mij dacht, gij
moest de kinderen opmerkzaam gemaakt hebben
op de verkeerde uitdrukkingen ten aanziene der
munten.
O. Waarop doelt gij, op de afgezette schel-;
lingen en zesthalven , die nog dikwerf zoo ge^
noemd Worden, niettegenstaande zij thans
slechts kwart guldens zijn ?
IJ. Daarop niet alleen; maar ik had voor-
namelijk op het oog de nog in zwang gaande
uitdrukkingen van duiten, oortjes , enz. — In
weerwil, dat deze reeds niet meer in den han-
del