Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 122 )
waardoor het water juist z5 streep ia de
hoogte rees, nu is de vraag naar de grootte
van dezen steen,
n, Hoe groot is een tuin van gedaante als
de volgende regthoekige driehoek, als de grond,
lijn A B lang is 20 en de hoogte B C 4o roede?
A
B
o. Welke tuin is de grootste eene cirkel-
vormige of eene quadraatvormige, als ieders
omtrek 16 roede is? en hoe veel is het ver-
schil?
TWINTIGSTE GESPREK,
O. Hebt gij de oefeningen ontvangen , die
ik met mijne leerlingen gehouden heb over de
nieuwe maten en gewigten. Mij dacht, ik
inoest dezelve opschrijven, en u toezenden,
flan kondet gij mij uwe aanmerkingen daarop
mededeelen.
IJ. Ik heb dezelve ontvangen, en bok al-;
reede gelezen. Zij zijn geheel in mijne smaak.
.Trouwens,' dit had ik ook wel verwacht, daar
hef reeds over dit onderwerp volkomen
eens waren, en- wij meestal over onderwijs en
bpyoeding zeer gelijk denken. .0^