Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(3 f
Hoe dikwerf moet iemand, die getn ddlgtfa
iijksch gebruiker van maten en geWigferi is ,
iets bij de maat of het gewigt koopcn of ver-
koopen. Een boer, bij voorbeeld, verkoopt'
de wol zijner scliapen , mitsgaders zijne erwten,'
boonen , granen , enz. Zijne vrouw koopt weder
kleederen en eetwaren. Dit alles gescliiedt bij'
de maat of het gewigt. Cëvolgelijk is eene
juiste kennis van de grootte en zwaarte der
maten' én geWigtén en derzélvcr onderlingë be-
trekking ook voor deze menschen van geen
gering belang* De verlcooper kan irrimers, bij
eené gebrekkige kennis der rtiatèn eri getvigten,
ligt eene voor hem schadelijke misrekening
niäkfen , en' de hóóp er, wil hij zich nietbelagchë-
lijk makeii, moet weten , wat hij vragen rhoet»
om de verlangde hoeveelheid te bekomen.
O, Het is zoo j en men dient ook zijne eige-
ne rekening mede te kunnen maken.
ƒ/. Dat dient men ; anders harigt men waaf •
lijk te veel van een' ander' af; want er zijn ta
Veel mènschén, die naar zich toerekenen.
O. Dat is maar al te waar. Mijne vrouw,
vroeg gisteren naar den prijs van bontgoed,
en kreeg tot antwoord, dat hét S sfüivers kost-
te. Geef mij dan eene el, zeide zij. Nti zoude
de koopman 7 palm doen; doch mijne vrouw
zieidfe, dat zij eene Nederlandsche el moest
* a hèb-