Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( n?)
a, 5 , 4 , 5 , 6, 7, 8. Hier hebben wij de proef
op de som. Nu zal ik 3 in de lengte, 5 in
de breedte en 5 in de hoogte plaatsen. Dat
geeft weder eenen cubus. Hier staan zij al.i
Hoe veel zijn hier nu?
Lambertus. 27,
O. Juist 5 X 3 X 5 is gelijk 27. Ziet maar eens,
wij zullen dit weder natellen: i, 2, 3, enz.—
Hier staan 4 kuben in de lengte, 2 in de breed-»
te en 6 in de hoogte. Is dit nu ook een cu-
bus, Folkert?
Folkert. Neen , meester i dit ligchaam is
niet even lang , breed en hoog. Hetzelve
is 3 maal zoo lang en 3 maal zoo hoog als
het breed is.
O. Dit is vv^aar. Nu hoe veel cuben zijn
er te zamen ?
Folkert. a x 4 X 6 gelijk 48, meester!
O. Juist; Want hier staan 2 x 4 S 8 op de
tafel, en er zijn 6 in de hoogte: dus te zamen
6 X 8 48. Ziet, dit zal uit de natelling
weder blijken : i, 2, 3, enz. Begrijpt gij dit
allen , kinderen ?
K. Ja, meester !
O. Welaan, dan zal ik n eenige voorbeel«
den ter oefening opgeven. Laat ik u echter
vooraf nog zeggen, op welke wijze men den
inhoud van eenen cirkel of de cirkelvormige
grond-: