Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(6i )
kubiek dubbele palm gelijk is aan öoo x öoö x
aoo gelijk 8000000 kubiek strepen, dat is 8
maal zoo veel kubiek strepen als de kubiek palm,
zoodat een eubus, die 2 maal zoo lang, 2 maal
zoo breed, èn 2 maal zoo hoog is als eene an-
dere, juist 8 maal zoo groot is als de kleinere.-
Dit zal ik u nader met de euben aantoonen ,
alsmede dat het product der lengte, breedte
en hoogte van ieder ander ligchaam des-
zelfs Ugchamelijk'e grootte aanwijst. Wij be-
hoeven uit dien hoofde geeneh cubus te ge-
Iruiken, óm den ligchamelijken inhoud van een
ligchaam te meten, evenmin als eene vierkante
maat, om den inhoud van een vlak te vinden.-
iWij meten slechts de lengte, breedte en hoog-
te van het voorwerp , en vermenigvuldigen
deze met elkander , waaruit ons deszelfs inhoud
blijkt. Ziet, bier heb ik eenige kuben naast
cn op elkander geplaatst, welke weder eenen
cubus uitmaken: 2 in de lengte, 2 in de
breedte en 2 in de hoogte,
Hoe veel zijn er dus, volgens hetgeen ik n
heb geleerd, Lambertus?
Lambertusi 2x2x2 gelijk 8, meestert
O, Dat moet zoo uitkomen. Zie eens; er
staan 2 x 2 4 cuben op de tafel, en op ie«
deren dezer cuben staat één cubus: dus zijn
gjr 2 X 4 8. J^u zullen wij dit eens natellen: i.