Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 113 )
C. Nu dît glasraam ook aizoo;
1), Teekent nu eens de vloer der schooi
bp het Oog af, naar de verkleinde schaal, na-
melijk de palm op eenen duim rekenende,
enz. en berekent, hoe groot dezelve is,
E. Handelt nu op dezelfde wijze, bij het
afbeelden en berekenen der grootte van dezen
,wand of muur.
F. Beeldt nu dezen wand ook eens alzoo
zeer naauwkeurig af, met het raam er in,
naar uwe dubbele palm, en berekent, hoe groot
hij is. Dezelve is 4o palm breed en 55 palm
hoog.- Het raam, dat regt in het midden is,
ien g palm van den grond staat, is i5 palm
breed en aS palm hoog, en er zijn, zoo als
gij ziet y 5 maal 6 ruiten in.
G. Maakt nu eens eene vierkante palm,
'en eene vierkante dubbele palm, naar uwe
dubbel palm, en verdeelt dezelve zeer juist in
.vierkante duimen , met de rekenkundige op-
lossing daarb^'.
H. Rekent nu eens uit, hoe veel vier-
kante strepen eene vierkante palm uitmaakt,
en maakt dit aanschouwelijk door eene af-
beelding.
I. Hoe veel. vierkante strepen is deze lei
groot? Meet derzelver lengte en breedte eerst
naauwkeurig af, en beddt dezelve dan , naar
8 eu-J