Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(6i )
ACHTTIENDE GESPREK.
{Negende oefening in de school.)
Ziet eens, kinderen.' hier heb ik eene vierkante
palm en eene vierkante dubbele palm, welke beide
in vierkan te strepen zijn verdeeld(*} De vierkante
palm is 10 duim langen lo duim breed, en heeft
alzoo 10 vierkante duimen naast en lo vier-
kante duimen boven elkander, dus lo X lo a
loo vierkante duimen , zoo als gij jn de hier
afgebeelde in vierkante duimen verdeelde vier-r
kante'palm ziet. En uit deze afgebeelde vier-
kante dubbele palm , die mede in vierkante
duimen is verdeeld, blijkt, dat deze ao vierkan-
te duimen naast en 20 vierkante duimen boven
elkander heeft, dus in het geheel 20 X 20 S
4oo vierkante duimen. De vierkante dubbele
palm is derhalve viermaal zoo groot als de ens
kele vierkante palm, en dat dit met alle vier-«
kanten of quadraten plaats heeft, waarvan de
eene tweemaal zoo lang en breed is als de an-
dere , kunt gij hieruit opmaken. Insgelijks is
het gelegen met ruiten of langwerpige vier-
kan—
(*) Dergelijke vierkanten scliaffe de onderwijzer
zich aan , De beste leerlingen kunnen dezelve ver-
vaardigen. En men leere den kinderen te bepalen,
wat een quadraat is enz.