Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
JUW-
( 2 )
ten vierde, een stel iniioudsinalcfl ran de halve
JS'edcrIaiidsche mudcle tot het halve maatje inge-
sloten, t^ van elf stnka.
Daarenboven hebben Heeren Gedeputeerde
Staten onzer Provincie, op aanprijzing van den
Heer Administratéiif voor het Binnenlandsch
fcestuTir, eene uitnoodiging aan de Plaatselijke
Besturen gedaa?!, om, zoodra doenlijk, order
te-steHc«, er tevens in ieJére school op een
zwart geverwde borden, nabij den
IjjstyipnEarrfij- in^ een« wHte verw , duidelijk en
worde afgebeeld de lengte ewier
-et, in duimen verdeeld.
„(^.«jliVat zajl dat beduiden , de kinderen 'wor-^
d^ijO^ ,de sclielen reeds met de nieu^ve maten
,g€w|gten bekrnd gemaakt, en alle leer-
lingen wprdqn toch geene kooplieden en win-^
k^mr»,. of zulke ,handwerkslieden , die maten
of gewjgten moeten gebruiken, en voor de
andere » eene. juiste kennis derzelve van geen
of weinig belang.
IJ, Hctis wel ^00 , dat alle leerlingen geene
kooplieden en. winkeliers worden , of zulke
handwerkslieden', die bestendig maten en ge-
wigtcn moeien gebruiken, dit stem ik n gaarne
tooy maiTT voor het overige zijn wij het niet eens.
Ik geloof, dat eene naauwkeurige kenni»
/Ier maten- cn gewigten voor iedereen van veel
L^ng is, ' Ho9