Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( I07 )
zijn. De verkoopingen van land, (merkt gij dit
vooral op , mijne leerlingen ! die in deze betrek-
king wordt opgeleid) dienden mede bij het bunder
te geschieden, en niet bij de o6i of bij de 07 □
roede Ook den glazem akers en kooplieden in
glas raad ik ten sterkste aan, om geene Rijn-
lindsche maar Nederlandsche maat te bezigen.
Het eerste is niet alleen verkeerd maar gevaar-
lijk zelfs; want bij elke overtreding is men,
de eene zoo wel als de andere, boetvallig, en
er worden dagelijks halsstarrige overtreders ver.
volgd, inzonderheid in de hoofdstad onzer pro-J
vincie, welk voorbeeld elders navolging zal
vinden.
ZEVENTIENDE GESPREK,
{Achtste oefening in de school.)
O. Wat dunkt u, kinderen ! zoude hel niet
van veel belang voor u zijn, om naauwkeurig
op het oog te kunnen zien, hoe lang, hoe breed,
hoe hoog, en dus, hoe groot de ons omringende
voorwerpen zijn? Wat zegt gij hiervan, Ruurd?
Ruurd. Dat geloof ik al, meester! Het is
ten minste aangenaam; want men spreekt zoo
dikwerf van iets, wat men gezien heeft, waar-
by de lengte, breedte, hoogte en grootte te pas
ko-