Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( io5 )
O. Zoo doen vele kooplieden, Pietje! docK
andere geven slechts 68 of 69 duim. (*)
Aaltje. Onze moeder zegt, dat er kooplie-
zijn, die de maat niet durven geven, en dat
men hierop niet best kan passen met de nieuwe
el,
O. Dit komt van daar, dat de nieuwe el
verkeerd wordt gebruikt. Hieruit ontstaat be-
driegerij. Raadt gij, meisjes! daarom uwe moe-
ders aan, om nimmer anders dan bij de Nederland^;
sehe el, de palm en den duim te koppen. Wan-
neer men zich met de nieuwe el bekend maakt,
en daarnaar koopt, dan is er geen gevaarj want
deze ellen zijn allen zeer naauwkeurig gemaakt,
en moeten alle jaren, gelijk de overige maten
en gewigten , worden geijkt. Gebeurt het ech-
ter , dat moeder juist zoo veel moet hebben
als eene el, halve el, vierendeel of halfvieren-
deel, oude maat, bedraagt, dan kan zij 7 palm,
31 palm, 17J duim, of 9 duim nemenj doch
zel-
(*) De betrekking van de nieuwe el tot onder-
gcheidene oude ellen en voeten zijn bg van Swinden
en andere schrijvers te vinden, en eiken onderwy-
zer bekend, zoodat ik het onnoodig acht, deze hier-
op te geven. Bij elke vergelijking der oude en nieu-
we maten bepale de onderwijzer zich hopldzakel^k
tot di« zijner woouplaat» of provincie.