Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 102 )
O. Dat hebt gij spoedig klaar, eri het is
ook wel goed. Gaauw en goed daar houd ik
van. -- Dat is ook goed. Jan! — Qok goed,
Pieter! enz. enz. Het doet mij pleizier, dat
gij allen uwe uitwerking zoo vlug en goed in
orde hebt. Ik zie wel, dat gij reeds weet,
welke plaatsen de cl en derzelver onderdeelen
en veelvouden moeten bekleeden, namelijk:
ter regtbrhand dér el schrijft men eerst de
palmen, dan de duimen en eindelijk de stre-i
pen 5 cn ter linkerhand der ellen heeft men
eerst de l-oeden en dan de mijlen. (*} 13ij de tien-
deelige Verdeeling, dié óok bij de lengtematen
plaats hfeteft, kan men, zoo als gij weet, de
geheeleri ^ onderdeelen cn veelvouden maar in
één getiii ter nederschrijven , en geschreven
zijnde, ; weder uitspreken, zonder herleiding
zelfs; eè de Irerleiding geschiedt enkel door verr
schuiviii^ van het teeken, dat de geheelen en
onderdeden van elkander sclieidt, of door voor-
of achtêrvoeging Van nullen, zoo als u bekend
is.— 1 bijl 1 roede, i el, i palm, i duim
en 1 siÊreep kan nien derhalve uitdrukken op
de volgfeinde wijzen.
'f
(*) Ijit toohe de onderwijzer den onkundigeri
duidelijk aan; want dit levendig te beseffen, is van
liet groolsle belang.