Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 98 )
K. Eene el, meester!
O. Juist, eene el is het. Dezelve is ver-
deeld in palmen, duimen cn strepen. Beziet
haar maar eens wel (*)
Lieuwe. Eene streep is eene kleine lengte.
O Dat is waar. Eene streep is slechts een
duizendste gedeelte van eene el; maar , _ weet
gij ook, hoe lang de Nederlandsche el is?
L. Dezelve is ongeveer voet lang. a
palm komt, zoo ik meen, overeen met eenen
mansvoet van gewone grootte. Zij is even lang
als de Fransche mètre.
O. Juist; en deze mètre is gelijk aan het
veertig millioenste gedeelte van den omtrek der
aarde, of, naauwkeuriger gesproken, de mètre
der Franschen is gelijk aan het tienmillioenste
gedeelte van den meridiaan, die van den ae-
quator over Duinkerken gaat tot aan den
noordpool, omdat er zeer aan te twijfelen valt,
dat de meridiaan eene volkomene , regelmatige
gedaante heeft. De mètre, welker lengte bij
ons el heet, is de grondslag van het metrieke stel -
sel. Al onze maten en zelfs de gewigten staan
met dezelve in verband, en zijn daarvan af-
ge-
(*) Er zijn ook halve ellen, dubbele en enkele
palmen , alsmede dubbele Nederlandsche ellen, vijf
Nederlandsche ellen en landmeters kettingen yan i en
a roeden lang.