Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(6i )
O. Alvorens wij de vochtmaten vaarwel zeg-s
gen, moet ik u nog eenen raad geven, kin-
deren! Raadt eens, welke het is, Hendrik?
H. Dat wij niet te veel van dat vocht ge-
bruiken moeten, het welk met deze soort van
maten gemeten wordt, als ; jenever, brande^
wijn, enz.
O. Dat bedoelde ik eigenlijk niet; echter
ben ik blijde, dat gij dit geraden hebt, want
hiervoor kan ik u niet te ernstig waarschu-
wen. — Wat verdrinken er vele menschen in
dat vocht. Een te sterk gebruik van sterken
drank maakt den zak ledig; verbant het ver-
stand ; verzwakt het gevoel; verteert het lig-;
chaam, en besmet de ziel.
H. Dat is ijsselijk.
O, En het is toch waar: een zuiper kan
geenen halven cent bewaren ; zijn verstand
gaat in de kan; hij wordt staf en ongevoelig,
en verbrandt zijn eigen ligchaam, zoo dat
hij eenen ontijdigen dood sterft, en eene treu-i
rige nagedachtenis, ten aanzien van zijne be-,
trekking aan gindsche zijde des grafs , achter-
laat.
Hoe jonger zich iemand aan den drank over-
geeft, hoe spoediger hij sterft. Doch, hetgene,
dat ik u eigenlijk Avilde aanraden , was , om
<le nieuwe vochtmaten dadelijk haren reg-
ten