Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
I N H O U^;
S Gesprek, Uaudeleiide over de op Let zwarte
fcoid afi^ebeelde el, als ook over de vierkante en ku-
biek el,
gGesprek, Behelzende ondersolieidene l^iieu
en letters naar eene opgegevene lengte vervaardigd.
le Gesprek, Zijnde de eerste oefening in, jd»
«chool, handelend« over de muteii en gewi^ten iu
iet algemeen.
11 Gesprek, Zijnde de tweede oefenin;^ inde
school, handelende over de gewigten, ^^
la Gespre k, Zijnde de de^de oefening in d»
schooi en. een vervolg van het iide gespreki
jl3 G e 8 p r e k , Zijnde de vierde oefening in de
tchool, handelende over de drooge maten.
1 j. ,^Ges p r€ K, Zijttde de vijfde oefening, in de
scluiol en een vervolg van het i3de gesprek.
15 Gesprek, Zijnde de zesde oefening ia dé
ithool, handelende over de vochtmaten.
' 't
16 Gesprek, Zijnde de gevende oefening in
de school, liandelende over ,de lengtematen, |
17 Gesprek, Zijnde de achtste oefening in
fchool, betreffende het naaiiwk^eurig zien , en het op
iet oog afteekeneu van Ignen en letters,, ^
18 Gesprek, Zijnde de negende oefening in
d», school^ betreffende het -afteeskenen en berektneii
Tan vierkanten,
■ ' '
19 Gesprek, Zijnde de tiende oêfening in de
school, betreffende het afteekenen euL berekenen vaa
ligchameu»
ao Gesprek, of slot, handelende voornamel^lc
over verkeerde uitdrukkingen, die bg prgsbepalingea
gebezigd worden.