Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
()
Doch men ga echter langzamerhand tot dej kweeking
van het gevoel voor het verhevene over, en late in-
tusfchen den kweekeling van tijd tot tijd zoodanige
voorwerpen opmerken, die wegens hunne natuurlijke
of zedelijke grootheid uitmunten. Allerbest begint
men zulks , met hem te doen letten op het groote in
de natuur, hetwelk ook het minder befchaafd ver-
ftand met verwondering en verbazing vervult. Het
verhevene in daden en handelingen veronderftelt reeds
meer befchaving van het inwendig gevoel, even als
het verhevene in de uitdrukkingen meer vorming
van den fmaak vooronderftelt. Ter nadere onder-
rigting voegen wij hier nog de volgende aanmerkin-
gen bij.
Jonge lieden, wien men te vroeg dichters en an-
dere fchrijvers van eenen meer verheven aard in de
handen heeft gegeven, omdat men zelf juist in dien
fmaak viel, krijgen gemeenlijk eenen verkeerden plooi
en worden voor duizend fchoonheden, die hun te
eenvoudig en te gemeen voorkomen , ongevoelig. Het
groote der natuur zien zij alleen in ftormen en on-
weders, het groote der menschheid flechts in daden
van eene geestdrift zonder overleg, fomtijds zelfs
wel in misdaden, waarin zij kracht van ziel ontdek-
ken.
Jonge lieden, die zich op hun gevoel voor het
geen ontzaggelijk groot is veel laten voor ftaan, ach-
ten zich ligtelijk van de waarneming der gewone en
dagelijkfche pligten , die zij als dan flechts onbedui-
dende kleinigheden rekenen, vrij. Kinderen moeten
daar om eerst leeren goed te handelen, eer zij leeren
groot te handelen.
§• 5:.