Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 75 )
Dit gefchiedt, voor eerst, wanneer men alles poogt
te verwijderen , wat daaromtrent onverfchillig maken
kan, en vooral zoodanigen omgang zoekt te weren,
waarin een geheel andere geest heerscht. Wanneer men,
ten tweede, alle gelegenheden waarneemt, om door
de beoefening der fraaije kunften den fmaak voor het
fchoone voedfel te geven; dus ook, wanneer men
vroegtijdig de kinderen op alles, wat fmakeloos
is, en het oog of oor beleedigt, door vergelijking
van het tegenovergeftelde, opmerkzaam maakt. Daar
nu de natuur in zeker opzigt het ideaal van het
fchoone en bevallige is, zoo kweekt men, ten derde,
door het opwekken van het gevoel voor de natuur,
tevens het aesthetifche aan. Om dit oogmerk, te be-
reiken , leve men niet flechts met jonge lieden zeer
veel te midden der natuur, en niake hen met al hare
menigvuldige bekoorlijkheden, in het groot zoo wel
als in het klein, in eiken fl:aat derzelve, en bij elke
afwisfeling der jaargetijden, bekend; maar men volge
haar ook met hen allerwege op het fpoor, ontwikkele
voor hen het doelmatige van al hare werkingen , en
doe hun de overecnftemming van al hare verfcheiden-
heden tot een geheel ook daar opmerken, waar mis-
fchien het ongeoefend oog zelfs iets affchuvvelijks of
wanflialtigs meent te ontdekken. Het genot der na-
tuur zelf verhoogt men door het opwekken van andere,
zelfs voor de zinnen aangename, gewaarwordingen,
bij voorbeeld door muzijk. Hij, die op deze wijze
met de natuur vertrouwelijk wordt, zal daardoor
reeds een fijner gevoel voor hetgene haar nabootst
bekomen, een vijand worden van al wat gedwongen,
gekunlteld en onnatuurlijk is , en zelfs, wanneer de
dwingelandij der mode het voor goeden fmaak ver-
klaart , echter flechts kwadtn fmaak daarin vinden.
Van