Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 73 )
God te fpreken, en fpreke men tegen hen van den
Oneindige, vvanneer hunne ziel voor alle indrukken
open Haat, en door andere aangename gewaarwordin-
gen, van de volle kracht der gezondheid, of van de
vreugde der natuur, reeds Herker bewogen is. Men
gewenne hen, het denken aan God met iedere aangena-
me en onaangename aandoening gaarne te verbinden,
hetgene tevens de beste en bijna eenige wijze is om
kinderen bidden te leeren.
Bij het lezen van levensbefchrijvingen van uitmun-
tende mannen, ook van den vroegften tijd, make
men hen opmerkzaam op de godsdiendige beginfelen,
die daarin doorftralen, hoe die menfchen alles tot
God terug bragtcn, en alles verklaarden van God ont-
vangen te hebben.
Over het algemeen worde iedere zaak, waarin de
ware godsdienst-geest en godsdienst-zin voorkomt,
voor het kind eerbiedwaardig gemaakt. Nooit moet
men bij godsdienst eenigen fpot toeltaan, in welk ge-
val het ook zijn moge.
s- 49.
Het gevoel voor het fchoone.
Ook het gevoel voor het fchoone, hetwelk men in
eenen engeren zin, den fmaak noemt, behoort de op-
voeding niet geheel over het hoofd te zien , wanneer
maar de bevordering van hetzelve niet te eenzijdig ge-
fchiedt, en maar niet te weeg brengt, dat de leerling
onverfchillig wordt, voor alles wat niet dadelijk zich
van de fchoonfte zijde voordoet. Dit is geen ge-
volg van verkeerde handelingen, naardien de fmaak
E 5 ook