Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 92 )
de oogenblikken , waarin de ziel geheel voor goede
aandoeningen geopend fchijnt.
In opzigt tot de (tellige middelen, voegen wij nog
het volgende hierbij. Voor alle dingen moet de op-
voeder zelf den diepften eerbied voor God laten blij-
ken , en zoo dikwijls God genoemd of van hem ge-
fproken wordt, den kinderen doen bemerken, dat
men den heiligden aller namen uitfpreekt. Maar hij
noeme dien dikwerf, door al het goede van God af te
leiden , hem Heeds als den oorfprong van alle vreug-
de en genietingen te erkennen, alle ramp en leed,
als van hem tot een wijs oogmerk toegezonden, te
doen befchouwen, alle uitzigten in de toekomst als
in zijne hand cn van hem afhangende, maar inzon-
derheid alle kwaad als onbehagelijl: in zijne oogen en
flrijdig met de zedelijke orde der wereld voor te del-
len.
Dit gefchiede niet door lange redeneringen, maar
veeleer door korte gezegden en fpreuken, niet te
dikwerf, maar ter regter plaatfe aangebragt, en met
waardigheid voorgedeld, bij voorbeeld, door dikwijls
te herhalen: „God zij lof! God zij dank! Dat
heeft ons God gegeven! Dat heeft hij ons goeddoen
fmaken ! Hoe goed is God heden omtrent ons ge-
weest ! Dat komt van hem! Dat heeft hij ons toe-
gezonden ! Dat zal hij. het best weten ! Het daat in
zijne hand! Het is in zijne magt! God zal ons be-
fchermen ! Wij willen alle gefchikte middelen aanwen-
den, en het overige hem aanbevelen. — Hoe zeer
moet gij, wanneer gij liegt, alléén uw eigenbelang
zoekt, hard, wreed, onverzoenlijk omtrent anderen
zijt , den waarachtigen, den algoeden, den regtvaar-
digen, den heiligen God mishagen.
Op deze wijze gewenne men kinderen gaarne van
God