Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 71 )
den grooten vader, van v/ien alles goeds komt,
maar die ook flechts de goeden lief heeft, en liet den
goeden alleen duurzaam wel laat gaan , wiens heilige
wet tot ons door ons geweten fpreekt, en met alle
regt van ons eene onbepaalde gehoorzaamheid vordert.
Dit heeft veel minder zwarigheid in , dan men an-
ders wel zou denken , alzoo die ouderdom juist ge-
fchikt is, om de fchoone godsdienftige gewaarwor-
dingen van een geloof, waarbij men zich zeiven ge-
heel overgeeft, waarbij men van hartelijke liefde door
drongen wordt, en een vast vertrouwen koestert, op
te wekken.
Zulk een godsdienftig gcoel, een geheim verlan-
gen en zoeken van het groote onbekende, fterkt en
veredelt het zedelijk gevoel, en wordt juist daardoor
een uitmuntend middel van opvoeding, hoe kinderlijk
en onvolkomen de begrippen van God ook zijn mo-
gen. Want de kinderlijke zin is een deel van het beeld
van den godsdienftigen mensch, die in het edelfte be-
grip het kind moet gelijk worden.
Maar alles komt daarop aan, dat men gee-
ne verkeerde middelen gebruikt, en de goede mid-
delen gepast weet aan te wenden. Het vroege
voorpreken, het werktuigelijk van buiten leeren van
formulieren en gebeden, baat niets, zoo lang zij den
inhoud niet verftaan. Zoo ook is alle dwang tot het
in acht nemen van godsdienftige gebruiken verkeerd.
Het bidden op plaatfen, alwaar geene aandacht
plaats heeft, of niet te brengen is , mist altijd het doel
geheel, dat men ten.oogmerk heeft te verwekken.
Hetgene bij kinderen, in opzigt van Godsdienst, goed
werkt, is het voorbeeld van volvvasfenen, bijzonder
van ouders, en het zich gepast ten nutte maken van
E 4 cie