Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 70 )
graad der zedelijke waarde hunner handelingen. Ook
houde men het geweten der kinderen wakker, en
trachte den kweekeling, naar dat zijne handelingen
zijn, in eene tevredene of ontevredene gelteldheid te
houden; want daardoor bevordert men zeker de ware
gefteldheid van het zedelijk gevoel. Alken moet
men in het kiezen der middelen met omzigtigheid te
werk gaan, en zich wachten zoo wel voor het te
luid roemen, als voor het beftendig afkeuren en be-
rispen.
S- 48.
Godsdicnßlg gevoel.
Naardien de godsdienst eene algemeene behoefte
Voor den menscli is , zoo behoort zij ook ontegen-
zeggelijk tot zijnen oorfpronkelijken aanleg, en in de
vatbaarheid voor godsdienftige vorming ligt reeds de
Vvenk en het bewijs voor de noodzakelijkheid der
opvoeding om daaromtrent werkzaam te zijn. Men
vindt reeds vroeg bij veïe kinderen fporen van
godsdienftig gevoel. Meestal is hetzelve verbonden
met de eerfte opwekking der zedelijkheid en het ont-
waken van het geweten.
Zoodra de jaren der bloote, bijna dierlijke zinnelijk-
heid voorbij zijn , verftand en rede zich, hoewel
nog maar langzaam en zwak, beginnen te ontwikke-
len, en het kind bewijzen geeft van goede gewaar-
wordingen, neigingen en gezindheden, inzonderheid,
wanneer het geweten begint te fpreken, beginne men
ook eene proef te nemen om kinderen in onzienlijke
dingen belang te leeren ftellen. Dit nu gefchiedt door
de mededeeling van het denkbeeld eener eerfte onzigt-
barc oorzaak aller dingen, onder de voorflelling van
'den