Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 69 )
verder te verklaren is. Alleen zou men kunnen teg-
gen, dat de nog dieper liggende godsdienst-kiem van
dit alles den grond uitmaakt.
Doch niettegenlbande dit, kan evenwel het zede-
lijk gevoelvermogen verhoogd en befchaafd worden.
En dit is te meer noodzakelijk, naarmate het mede-
werkt tot het verhevene doel van alle onze handelingen,
en naarmate het dikwerf daarbij de plaats bekleedt
van verhevener beginfelen , inzonderheid in die jaren,
waarin de rede nog niet geheel ontwikkeld is.
De bevordering en verliooging van het zedelijk ge-
voel moet het onbepaalde cn onzekere der eerde
zedelijke gewaarwordingen bepaalder en zekerder ma-
ken, de neiging en opwekking tot het kwaad trach-
ten tegen te werken , en zoo het zedelijk karakter , ook
in het gevoel, eene onderdeuning verfchaffcn. Het
krachtigde hulpmiddel is het voorbeeld, Hetgene
kinderen door hen, die zij achten en liefhebben, ge-
durig zien doen, de wijze, waarop zij hen bedendig
zien handelen, wordt al ras door henzelven als regel
voor hun eigen doen en handelen befchouwd. Zoo
ontdaan de zeden en de zedelijkheid van een geheel
volk, van familien en gezellchappen. Ook werkt
zeer goed het dikwerf beoordeelen van zedekundiga
onderwerpen , gezindheden of daden, in tegenwoor-
digheid van kinderen. Daarenboven make men een
nuttig gebruik van de voorkomende omdandigheden
des levens, bij welke de kinderen aangefpoord wor-
den , om het goede van het kwade , het regte van
het verkeerde te onderfcheiden , en bij gevolg te be-
oordeelen, wat in deze moet gedaan en gelaten wor-
den. En bedendig rigte zich de grond van het welge-
vallen en de achting, die men hun bewijst, naar den
' E 3 graad