Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 88 )
ent.) ; door zeer hoog op te nemen zoodanig pligtver-
zuim, waarbij de gewone deugden, waaraan men
niet meer behoefde te herinneren, verwaarloosd zijn,
b. V. het niet betalen zelfs van kleine fchulden, het
befchadigen van eens anders eigendom, kleine bedrie-
gerijen in den handel, enz.
Bij kweekelingen van meerdere jaren doet men veel
nut door eene herhaalde zorgvuldige ontleding van en-
kele gevallen, gepaard met de ontwikkeling van de juiste
zedelijke waarde der daden, waaruit zij leeren den
waren maatllaf der zedelijkheid te gebruiken, en zich
niet door den fchijn of enkel door het gevoel te laten
misleiden. In den grond wordt daardoor het gevoel
tevens verbeterd.
S- Al-
Zedelijk gevoel.
Ook in jeugdige gemoederen wordt men vroegtijdig
een zedelijk gevoel- ontwaar, dat is, eene vatbaarheid
des gemoeds, waardoor het een welgevallen heeft
in datgene, wat de rede of de zedelijke wet alleen
billijkt en goed noemt.
Reeds in de eerfte jeugd doet zich eene achting
voor zich zeiven opmerken , en een gevoel van te-
vredenheid kennen, bij de bewustheid van regt gehan-
deld te hebben , en, in het tegenftelde geval, berouw,
fchaamte, neerdagtigheid en onrust.
Hoe verfchillend men ook over de natuur en waar-
dij van het zedelijk gevoel denken moge, zoo kan men
toch deszelfs aanwezen niet ontkennen ; offchoon het
waar is , dat de reeds dieper liggende aandrang van
bet geweten den grond uitmaakt, die zelfs verwonde-
renswaardig zich dikwijls doet kennen, maar ook niet
ver-