Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 67 )
meenend karakter en een goed hart aan; beide verdie-
nen in de opvoeding opgemerkt en aangekweekt te
worden.
Maar zoodanig deelnemend gevoel heeft ook zijne
gevaren, en dikwijls wordt in de beoordecling van
kinderen tlatgene, waarvan de natuurlijke gefteldheid
meer oorzaak is dan echte zedelijke beginfelen, te
hoog gewaardeerd. Zelfs in verdere jaren kan bij
eenen hoogen graad van dit gevoel het echt zedelijk
gevoel zeer zwak zijn.
De jongeling kan voor grootmoedige en edelmoedi-
ge handelingen zeer veel, en tevens voor regtvaardige
handelingen zeer weinig gevoel hebben, en dus, door
dat verkeerd gevoel geleid , op hetzelfde tijdflip, waar-
op hij de fchreeuwendfte onregtvaardigheid begaat,
grootmoedig fchijnen te handelen. Zoo ontflaat ook
de zedelijke overdrevene gevoeligheid , die zich van
het ware zedelijk gevoel ten fterkih onderfcheidt,
naardien er bij haar in het geheel geene evenredigheid
tusfchen de hevigheid der aandoening cn het voor-
werp, dat dezelve verwekt, plaats heeft. Waar men
zoodanigen bedenkelijken aanleg waarneemt, moet de
gevoeligheid onderdrukt, althans in het geheel niet
opgewekt worden. Ook moet men dc ziel meer flerkte
geven en bovenal het zedelijk oordeel juist doen wer-
ken , en integendeel daar, waar het fympathetisch ge-
voel zeer zwak is, het trachten op te wekken.
Tot het verbeteren cn het goed doen werken van
het fympathetisch gevoel kan de onderwijzer en de
opvoeder veel medewerken, door eene zekere koel-
heid en ongevoeligheid te vertoonen bij zulke hande-
lingen, waarop de leerling zich juist het meest laat
voorflaan (opwellingen van medelijden, groote doch
verkeerdelijk asn onuaardigen gefchonkene dingen
E a enz.)»