Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 66 )
om gelukkig te zijn. Hij, die zulke kinderen nog
aandoenlijker maken , en hunne verbeelding nog meer
voedfel geven wilde, in plaats van hen langzamerhand
meer gehard , en omtrent zekere aangename aandoe-
ningen onverfchillig te doen worden, zou aan den
eenen kant het gevoel wel hoe langer hoe meer ver-
fijnen , maar hen aan den anderen kant ook des te on-
gelukkiger en onnutter maken. Evenmin moet hij den
lust tot allerlei foort van zinnelijk genot, die bij ve-
le kinderen zoo uitftekend heerfchend is, voeden,
door dien gedurig te voldoen. Want daardoor legt hij
den grond daartoe, dat zij zinnelijke vermaken veel
gewigtiger oordeelen dan die van den geest. Hij
voedt aldus de grove zinnelijkheid, in plaats van de-
zelve aan de tucht der rede te onderwerpen. In zoo
verreis het allezins beter, dat het jongen lieden even
veel is wat zij eten , of zij fijne of grove kleedcren
dragen, of het weder ruw of aangenaam is, en of
zij eene harde of zachte ligging hebben.
§. 46.
Sympathctisch {mede- of deelnemend) gevoel.
De deelneming aan alles, wat menfchelijk is, ook
omtrent dat, wat het menschelijke nadert, de dieren,
doet zich vroeg in het jeugdig gemoed op. De uit-
drukking van vreugde in het wezen , dat vreugde ge-
voelt , verwekt vreugd in anderen, het tegendeel me-
delijden. De graad van dit gevoel fiaat met de ge-
heele bewerktuiging in een zigtbaar verband. Dit ge-
voel is, of diep in het binnenlle opgedoten, of het
vertoont, in een flroom van woorden en tranen, de
aanleg tot zoodanig deelnemend gevoel, wijst een wei-
mee-