Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 65 ^
Aan den anderen kant, is eene te groote aandoen-
lijkheid eene foort van ligchamelijke ongefteldheid,
die ook op de overige minder zinnelijke gewaarwor-
dingen eenen belangrijken invloed heeft. Ook kan
een al te groot welgevallen aan aangename zinnelijke
gewaarwordingen het belang verminderen, dat men in
genoegens van edeler aard Itelt. Ook is er een be-
langrijk onderfclieid tusfchen de foonen van zin-
nelijke gewaarwordingen. Die, welke voor het ge-
hoor worden aangebragt, zijn veel edeler van aard en
ftaan meer onmiddelijk met den geest in verband,
dan de vreugde , welke het bloot zinnelijk gevoel, of
die van den reuk en den fmaak , veroorzaken.
De opvoeder moet 'dus daarop letten, dat hij een
gelukkig evenwigt bewerkt, daar, waar hetzelve niet
door de natuur is aangebragt. Het zou verkeerd ge-
handeld zijn, den kweekeling voor alle genoegen
van den fmaak en den reuk en voor andere zinne-
lijke aangenaamheden onverfchillig te maken; inte-
gendeel , daar, waar de bewerktuiging in zich zel-
ve ruw is, blijft Jiet wel degelijk pligt, proeven
te nemen, om dezelve gevoeliger te maken en te
verfijnen.
De overmaat zoo wel in aandoenlijkheid en lust voor
hetgene aangenaam, als in afkeer van lietgene onaan-
genaam voor de zinnen is, kan voor de hoogere be-
ftemming van den mensch nadeelig worden , weshalve
men , wanneer jonge lieden, of van nature, of, zoo
als dikwerf het geval is, door verzwakkende' ziek-
ten , al te aandoenlijk geworden zijn, door eenen
goeden leefregel, zoowel voor het ligchaam als
voor de ziel, daarop te werken heeft, dat die al
te groote aandoenlijkheid verminderd , en een zeker
evenwigt voortgcbragt wordt, dat zoo noodig is
E OOI