Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(64)
vermogen op verfchillende wijzen kennen. Het ge-
waarworden van zekere toeltanden in onze bewust-
heid, welke door indrukken op het zinnelijke of op
het geestelijke van den mensch ontdaan, zijn voor
de ziel een gevoel van welgevallen of afkeer, een
gevoel van opbeuring of van nedergedagenheid, waar-
van de juiste oorzaken naauwelijks opgegeven wor-
den, en dat in het diepe onzer natuur en in derzel-
ver binnenlle wezen gegrond moet zijn.
Betreft het aangename of onaangename den toedand
van het ligchaam, dan is het gevoel zinnelijk.
Maar gemengder en meer geestelijk is het gevoel,
dat men met de namen f'^mpathetisch, zedelijk,
Godsdienftig y fchoonheids- en waarheidsgevoel on-
derlcheidt.
s. 45.
Zinnelijk gevoel.
De behandeling van het zinnelijk gevoel behoort
ten deele tot de ligchamelijke opvoeding, maar is
ook ten decle aan de zedelijke opvoeding naauw ver-
bonden.
Van de vroegde kindschheid aan, is ieder vat-
baar voor ligchamelijk genoegen en ligchamelijke
fmart. De grond is echter onderfcheiden, en voor den
befchouwer van op zich zelf daande perfonen niet on-
verfchillig. Eene te geringe aandoenlijkheid van het
ligchaam maakt, wel is waar, de onaangename ge-
waarwordingen, die onvermijdelijk zijn, dragelijker,
maar zij rooft ons ook het genot van menigvuldige
genietingen , ■ welke, offchoon van eenen zinnelijken
aard , echter voor een wezen , dat zinnelijk en rede-
lijk tevens is, niet ophouden genietingen te zijn.
Aan