Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 61 )
misrchien in de eigenlijke wetenfchappen, bij voorbeeld
in de kennis der regelen van eene taal, minder vor-
deringen , en bezitten die ijzeren vlijt niet, welke
anderen kenmerkt, maar zij pasfen de regels dikwerf
gelukkiger toe, zonder dit zelve te weten. Zij heb-
ben eene zekere natuurlijke buigzaamheid des geestes,
eenen helderen blik om de dingen op zich zelve te
befchouwen, zij oordeelen juist over menfchen en za-
ken , zij fchikken zich in alles, vormen zich grooten-
deels inwendig , zonder grooten voorraad van geleer-
de kennis, verkrijgen in één woord veel geoefend
verfland, en maken zich even daardoor zeer gefchikt
voor de bezigheden des levens.
Het is bij fommigen , als of zij eerst eenigen ouder-
dom moeten bereikt hebben, voor zij goed ontwikke-
len. Men verwisfeit ligt hun lluimeren met een
geheel gemis. Men geeft het op , hen langer te be-
handelen, want men fchijnt niet te vorderen. Onver-
wacht ontwaken zij, en men moet verfteld (taan,
hoe fpoedig zij inhalen, wat anderen vroeger be-
werkt hébben.
Zeer merkwaardige mannen uit onderfcheidene tijden
bevestigen deze opmerking door hun voorbeeld. Maar
ook ontmoet men dikwijls met aandoening het tegen-
geltelde.
§• 43.
Verdere verrigtingen van deti opvoeder.
De verdere bezigheden van den opvoeder in opzigt
tot de verflandsontwikkeling zijn, op den geheelen na-
tuurlijken aanleg acht te geven, en hetgene de natuur
fchraal bedeeld heeft door oefening te verhoogen. Bij
on-