Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 60)
De trap en de volkomenheid der verbeeldingskracht
is te kennen uit de juistheid der beelden, die zij we-
der voor den geest brengt, en aan de regelmatigheid
vaa het zamenvoegen derzelve. Zij toont een bij-
zonder welgevallen aan alles wat verdicht is. Is zij
alleen fterk , dan mag dat verdichte wel eens avon-
tuurlijk zijn. Is zij tevens geregeld , dan verlangt zij
ook naar waarheid of waarfchijnlijkheid, om er ver-
maak in te fcheppen. Een jongeling van eene leven-
dige verbeelding is voor vreugde even zeer als voor
droefheid veel vatbaarder dan anderen. Zij vertoont
zich diluverf, zonder eenige uiterlijke aanleiding,
als zijne geheele ziel vervullende. Men ziet hem
veel meer verflrooid dan den droogen, houtigen
jongen, die fteeds in zich zeiven gekeerd, doch
dikwerf geheel gedachtenloos is. De laatfte verveelt
zich ook ligter, omdat hij niets uit zich zeiven
putten kan.
De eigenlijke denkenskraclit vertoont zich wel in
het algemeen in de vaardigheid, waar de denkbeel-
den mede opgevat en zamengevoegd, en daaruit
befluiten getrokken worden, doch zij is weder
bij den eenen voor fommige foorten van voorwer-
pen meer gefchikt dan bij den anderen. Vele
jonge lieden zijn meer gelchikt om alle denkbeel-
den tot hunnen eerden oorfprong te volgen; zij
willen alles verklaard, alles bewezen hebben, van
alles volledig reden en oorzaak kennen; bij het lee-
ren van talen houden zij van regelen; bij het onder-
wijs in wetenfchappen vorderen zij doorgaande bewij-
zen ; zij vinden een bijzonder welgevallen aan meet-
kundige wetenlchappcn. Zij zijn, met één woord,
meer wetenfchappelyke verdanden. Anderen maken
mis-
\