Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 )
grond mag men een vatbaar en wakker verlland ver-
wachten, wanneer de indrukken, die de dingen op
het uit- en inwendig zinnelijke gevoel maken, ilerk en
duurzaam zijn; als de kinderen datgeen, wat zij
flechts eens of zelden zijn gewaar geworden, of
gezien, gehoord en gevoeld hebben, terllond weder
herkennen ; wanneer zij met eene zigtbare oplettend-
heid de voorwerpen opmerken, die hen omringen; wan-
neer zij niet te ras van het eene tot het andere voort-
fnellen, zonder echter uit traagheid lang bij een fl:uk
te blijven hangen; wanneer zij eenen zekeren afkeer
toonen voor alles wat afgetrokken is, wat niet on-
der de zinnen valt, wat onverllaanbaar is en uit lou-
tere klanken bellaat, zonder hun eenig denkbeeld bij
te brengen; wanneer zich vele neigingen, als bijvoor-
beeld die naar bezigheid, nabootfing en verandering
van toeftand vroeg opdoen, en, even als de gewaar-
wordingen van vermaak en verdriet, zich fterk ver-
toonen. Daar, waar men het tegendeel van dit al-
les vindt, zou men een zwak gewaarwordingsver-
mogen en een traag verftand moeten verwach-
ten.
Het geheugen en de verbeeldingskracht openbaren
zich ook al tamelijk vroeg. Een geheugen, dat al-
leen maar getrouw is, doch waaraan het onthoudene
onverfchillig is, kondigt minder een goed verftand
aan , dan zoodanig een, hetwelk de zaken bewaart.
Kinderen, die flechts het eerfte bezitten, zullen te
eeniger tijd veel opmerken, doch misfchien weinig
denken. Zij, die minder aan de woorden en derzel-
ver aaneenfchakeling, maar zoo veel te meer aan de
denkbeelden blijven hangen, betoonen ongelijk meer
innerlijke werkzaamheid des geestes.
De