Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 58 )
vatbaar is voor eenige denlibcelden, en dat zij
alle pogingen, die door eene wijze opvoeding wor-
den aangewend, om hun verftand althans in eenig
opzigt te verlichten, verijdelen, kan niet ontkend
worden, hoe onzeker ook de oorzaak daar van den
zielkundigen voorkomen moge. Maar ook bij die
genen, van welke het niet te loochenen is, dat zij
vatbaar zijn en voor befchaving gefchikt, zijn de
verllandelijke vermogens zeer onderfcheiden, en men
moet zich wachten, van niet uit het gebrek daaraan,
of de zwakheid te dezen opzigte, welke men in
een ontwaart, hetzelfde ten aanzien van alle an-
deren te beiluiten, en hen gevolgelijk misfchien geheel
te verwaarloozen.
Daar intusfchen de vermogens en vatbaarheden zoo
ongelijk verdeeld zijn, is het juist de moeijelijkfte
taak van onderwijzers en opvoeders, elk eenen zoo
te behandelen, dat hij dien trap van volmaaktheid,
welken hij bereiken kan , ook werkelijk bereikt. Hier-
toe is nu van de zijde des opvoeders eene beproe-
ving der verllandelijke vermogens noodig; eene oefe-
ning , welke door hem nier meer te ontberen is dan
door den eigenlijken onderwijzer.
Leerzame wenken over het onderzoeken naar be-
kwaamheden en gefchiktheid, en het beoordeelen van
beide in opzigt tot elkander , vindt men onder ande-
ren in huarts Prüfung der Köpfe in den Wtsfen-
fchaften, überfetzt von Lesfing, aufs Neue von
}. j. ebert. — Hier zullen wij flechts eenige alge-
meene wenken voordragen.
In de vroegere jaren moet de waarnemer zijne aan-
dacht vestigen op het vermogen der gewaarwording bij
de kinderen, dat zich het allereerst ontwikkelt. Met
grond