Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 56 )
uitkomst wel deze of gene handeling moet hebben , of
vordert, dat men de redenen opgeeft, waarom eene
zaak dien gang genomen heeft. Zoo hen oefenende,
zal.hun oordeelen fpoedig de rede tot grond hebben;
ook bevordert men dan, dat zij gewennen, zich
in het denken te oriënteren,'en zich voor misvat-
tingen te bewaren.
S- 41-
Befchaving des verflands door lezen.
Onder de algemeene middelen ter befchaving van
het kennis vermogen moet nog het lezen genoemd
worden. Dikwerf rekent men er te veel op, en han-
delt men , als of het verftand flechts uit boeken te
fcheppen ware , en alleen daaruit wierd verkregen. En
echter zoude het misfchien over het geheel veel voor-
deeliger zijn, dat kinderen in het geheel niet, jon-
gens minder, en zelfs jongelingen flechts zeer matig
lazen, maar des te meer het groote boek der na-
tuur en des omgangs met menfchen doorbladerden en
daar waarheid leerden. Intusfchen behoort het tot de
prijzenswaardige voorregten van onzen tyd, dat er
ten minften oneindig gepaster boeken voor iederen
leeftijd en voor elke fexe zijn, dan men te voren
had. Indien echter ook deze aan hun oogmerk zul-
len voldoen , en tot de dadelijke befchaving des ver-
ftands iets bijdragen, moet de lectuur, vooral in
den beginne, onder het beftuur van den onderwijzer
gefchieden, dewijl de kinderen anders zeer ligt, zoo-
dra zij vaardig kunnen lezen , inzonderheid wanneer
zij anders weinig bezigheid hebben, uren lang afzon-
derlijk lezen , zonder er eenjs naar te vragen , of zij
het-