Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Hij , ilie kinderen bedendig voordenkt, bereikt
het doe], dat hij zich toch vermoedehjk voorltelt,
hen nadenkend te maken, juist het allerminst.
Men bevordert de eigene werkzaamheid van het
jeugdig verlland i) door dikwerf aanleiding te geven
tot het beoordeelen van dingen, die binnen het be-
reik der jeugd liggen; a) door haar bedcndig te ge-
wennen , om van alle zaken van dien aard reden en
oorzaak op te geven , en gevolgelijk niet ligtgcloovig
te zijn ; 3) door een en ander opdel opzettelijk
zwaarder in te rigtcn , in plaats van de geliefkoosde
leerwijze om alles gemakkelijk te maken, waarbij gecne
kracht der ziel ingefpannen wordt, te volgen ; 4) door
te zorgen, dat de kinderen, wanneer zij gedwaald
hebben, •zelve den grond hunner dwaling vinden,
of door de voorwerpen nader bij te brengen en
naauwkeuriger te onderzoeken, wanneer het zinnelijke
dingen betreft, of door de ervaring te hulp te roe-
pen, die de kinderen zelve reeds verkregen hebben,
of door de denkbeelden nader te ontwikkelen, wan-
neer het voortellingen zijn, die niet onder het bereik
der zinnen vallen; 5) door het verfchalTen van zeer
vele gelegenheden , bij welke inzonderheid het prac-
tisch verftand, dat is de hebbelijkheid om zekere
denkbeelden en kundigheden op .voorkomende geval-
len vaardig toe te pasfen, zich vertoonen kan ^
waartoe zelfs vermaken, of de uitvoering van het
een of ander klein ontwerp, of in den weg gelegde
zwarigheden , aanleiding geven kunnen; 6) door dik-
werf zamen te overleggen, hoe men dit of dat aan-
leggen zal, en acht te geven op de voorllagen, die
de kinderen dan fomtijds doen , waarbij men zich kan
houden, als of men zelf juist niet op dat alles zoude
gekomen zijn, om hun alzoo het genoegen te geven
D 3 van