Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 52 )
weten te onderfcheiden en daarvan rekenfchap kunnen
geven. Men late hen dikwijls wat zij gehoord en ge-
zien hebben naauwkeurig opfchrijven, en, waar zij
dwalen, zich zelve, zoo veel het kan, te regt bren-
gen. Insgelijks handele men met eigenlijke of meer
algemeene denkbeelden van het verftand , zoodra rij-
pere jaren daar den leerling vatbaar voor maken.
Bij deze oefeningen moet men der jeugdige ziel
tijd geven, de zaak te voren bekend maken, enalzoo
gelegenheid verfchafTen tot voorloopige overtuigingen.
s. 38.
Vorming van het oordeel.
Uit het zamenvoegen of affchciden van verfcheidene
voorwerpen in het verltand ontflaan beoordeelingen.
Kinderen beginnen zeer vroeg met aan de voorwerpen
hunner kennis zekere eigcnfcliappen we te kennen of
te ontzeggen, en derzelver onderlinge betrekkingen te
bepalen. Hoe juister nu de voorllellingen zijn, die
zij van de voorwerpen maken, zoo veel te juister
ziillen ook hunne beoordeelingen zijn, en zoo veel te
meer gezond verftand zal men hun loefchrijven. Hoe
meer zij een juist oordeel vellen, hoe meer geoefend
hun oordeel worden zal. .
De eigenlijke oefeningen, die zich tot dit gewigtig
zielsvermogen bepalen, gaan van dezen regel uit:
gewen kinderen aan eigene werkzaamheid van geest,
en laat hen hunne beoordeelingen veel meer door
eigene toepasfuig dan door ouderrigting vorra'Cn en
verbeteren.
Hij,