Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 51 )
zekeren prijs op de oefening des geheugens, inzon-
derheid voor zoo verre zij het werk is van werlc-
rame cn ftandvastige vlijt.
Vorming des varjlands.
De ondervinding bevestigt het, dat zelfs eene
vroege gelukkige ontwikkeling, veel kennis, groot
geheugen en levendige verbeeldingskracht nog zeer
onderfcheiden zijn van dat grondig en verheven denken ,
dat, zich in de duidelijkheid der denkbeelden, in de
juistheid van het oordeel cn de bondigheid der beflui-
ten openbaart.
Daardoor zijn alle tot hiertoe voorgemelde verrig-
tingen om den geest te vormen niet dan voorberei-
dingen tot de vorming des verftands en der rede.
Het komt er dus nu op aan, het verlland te
oefenen, alle denkbeelden zoo veel mogelijk tot duide-
lijkheid te brengen, dezelve goed te verbinden, ver-
fchillend en naar het behoort zamen te voegen en te
fcheiden, dat is, zeker te leeren oordeelen , en door
verbinding der oordeelen, op den weg van befluiten,
tot nieuwe inzigten te geraken en overtuiging te er-
langen. Dit is de verdere zaak der verfi:andsvor-
ming.
De menigte der voordellen, noch de namen en
betrekkingen, die de kinderen in het geheugen opgeno-
men hebben, waarborgen de duidelijkheid derzelve en
dc bewustheid. Men moet ook daarop letten , of zij
zich de kenmerken goed weten voor te fi:ellen, of
zij de voordellingen van de deelen en het geheel goed
D a we-