Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 49 )
volkomenheid bereikt, is er bijna aan vorming des
verftands niet te denken , en alle overige zielsvermo-
gens moeten er bij lijden.
De oefening van het geheugen wordt bij eenige jonge
lieden door de natuur zelve krachtdadig geholpen. An-
deren, daarentegen, fchijnen te dezen opzigte zoo onge-
lukkig bewerktuigd, dat men in verzoeking geraakt, om
hun geheel geen geheugen toe te kennen. Bij de eerstge-
noemden is de aard van dit vermogen weder onderfchei-
den. Bij fommigen vertoont zich de natuurlijke volko-
menheid door de geringe moeite, waarmede zij zeer vele
en menigvuldige denkbeelden vaardig cn in dezelfde
rangfchikking onthouden zullen. Bij anderen komt er
nog bij de vastiieid van het geheugen , waardoor het
ook, na langen tijd, voorheen verkregene denkbeelden
weder vernieuwen, of zich dezelve naauwkeurig en
onderfcheidenlijk herinneren kan, waardoor eigenlijk
het geheugen eerst regt nuttig voor het verfland
wordt. Want daar de eerfte volkomenheid van het
geheugen flechts het van buiten leeren gemakkelijk
maakt, zoo maakt dit laatfte het denken gemakkelij -
ker. Het komt hier minder op de teekenen dan op
de denkbeelden aan, te welken opzigte men ook niet
ongepast het woordelijk onthouden van het zakelijk
onthouden onderfcheiden heeft.
Men beginne zeer vroeg de kinderen te gewennen
aan het onthouden en herhalen van het een of ander.
Men oefene hen even zeer in het onthouden van tee-
kens, vooral van woorden, als van zaken zelve.
Dat hun het gemakkelijkfte valt, zal aanwijzen , wat
men, behalve dat, het zorgvuldigst te oefenen heelt.
Onthouden zij zeer ligt woorden , al verftaan zij
die in het geheel niet, zoo drage men zorg, dat zij
D ook