Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 )
kinderen vorderen. De langdurigheid van den tijd,
waarin men oplettendheid vordert, moet met de jaren
toenemen. In den beginne moet men dezelve niet
veel langer rekken, dan het kind zelf wil, ten einde
het opmerkzaam wezen niet tot last te maken. Hoe
ongeoefender de vermogens der ziel zijn, hoe meerder
men moet vermijden, dezelve meer voor te (lellen dan
een voorwerp te gelijk. Langzamerhand moet men kin-
deren eerst leeren, ook op meer dan een voorwerp te
gelijk te letten. Jonge lieden zijn zoo veel te opmerk-
zamer , hoe meer de werkzaamheid van hunnen
geest, die door een voorwerp is opgewekt, met
hunne overige driften en neigingen overeenkomt.
Daar de opmerkzaamheid gedeeltelijk van den
vrijen wil afhangt, zoo kan men dezelve ook
bevorderen, door op den wil te werken. Hoe
gewigtiger en minder ontbeerlijk eene kundigheid
voorkomt, hoe meer verband tusfchen de verkrijging
van dezelve en het toekomftig welzijn ontdekt wordt,
des te meer zal ook de wil geneigd zijn, om de
werkzaamheid van den geest geheel daar op te bepa-
len. Kinderen, die van der jeugd af aan te dezen
opzigte verwaarloosd zijn, en er, in eenen rijperen
leeftijd , zelf dikwerf over klagen, dat het hun, met
al hunnen goeden wil , zoo moeijelijk valt, hunne
gedachten bij een te houden, zonder dezelve te ver-
ftrooijen , moet men bijna door al de oefeningen heen
voeren, even als of zij van voren aan moesten
beginnen. Daarbij moet men naauwkeurig waarne-
men, waarin de grond van hunne onoplettendheid en
verllrooijing ligt, en dien zoeken weg te nemen;
want niets hindert het grondig keren en bezonnen
handelen meer dan verfirooidlieid.
S- 35.